Pakistan

BNSO demonstration in Rawalpindi

bnsoprotestActivists of the Balawaristan National Students Organization demonstrated against detention and expulsion of GBDA  leaders from Gilgit city in front of the Rawalpindi Press Club. Central spokesman of BNSO, Faiz Ullah Faraq, addressed the demonstration. He said that expulsion of the two leaders from Gilgit city is unfortunate and no one knows what message the government wants to give to the world. He also demanded immediate release of the detained leaders and activists of GBDA. He also said that the decision is part of the pre -poll rigging process initiated by the PPP government. Activists of BNSO participated in the protest and raised slogans in favor of their demands on Maree Road.  [PR]

Related Articles

2 Comments

 1. Hum dekhenge
  Lazim hai ke hum bhi dekhenge
  Wo din ke jis ka wada hai
  Jo lauh-e-azl mein likha hai

  Jab zulm-o-sitam ke koh-e-garan
  Rooi ki tarah ur jaenge
  Hum mehkoomon ke paaon tale
  Ye dharti dhar dhar dharkegi
  Aur ahl-e-hakam ke sar oopar
  Jab bijli kar kar karkegi

  Jab arz-e-Khuda ke kaabe se
  Sab but uthwae jaenge
  Hum ahl-e-safa mardood-e-harm
  Masnad pe bethae jaenge
  Sab taaj uchale jaenge
  Sab takht girae jaenge

  Bas naam rahega Allah ka
  Jo ghayab bhi hai hazir bhi
  Jo manzar bhi hai nazir bhi
  Utthega an-al-haq ka nara
  Jo mai bhi hoon tum bhi ho
  Aur raaj karegi Khalq-e-Khuda
  Jo mai bhi hoon aur tum bhi ho

Back to top button